Kankaiden minimitilauserä 0.5 metriä, jonka jälkeen 10cm välein

Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

Kangaspuoti Pakka ja Palttina Ky

Kirkkokatu 8

98100 Kemijärvi

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa

Kangaspuoti Pakka ja Palttina Ky

Kristiina Knuutila

Kirkkokatu 8

98100 Kemijärvi

016-812226

posti@palttina.net

2. Rekisteröidyt

Rekisterissä ovat ne Kangaspuoti Pakka Ja Palttinan asiakkaat, jotka ovat antaneet suostumuksensa

tietojen keräämiseen ja tallentamiseen.

3. Rekisterin pitämisen peruste ja käyttötarkoitus

Rekisteri pitämisen peruste :

Henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn asiakassuhteen perusteella

Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään vai ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat :

- asiakasuhteen hoitaminen, hallinninointi ja kehittäminen

- palvelujen tarjoaminen ja toimittaminen

- asiakkaalle suunnatut tiedotus- ja uutisointitarkoitukset

- markkinointi

4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot. Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot

Yhteystiedot

- nimi

- osoite

- puhelinnumero

- sähköpostiosoite

5. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet , joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä

osoitteeseen

Kangaspuoti Pakka ja Palttina

Kristiina Knuutila

Kirkkokatu 8

98100 Kemijärvi

posti@palttina.net

Tarkastusoikeus

Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puuttelliset tiedot.

Vastutamisoikeus

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä , mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty

lainvastaisesti.

Suoramarkkinointikielto

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Poisto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista , jos tietojen käsittely ei ole tarpeen.

Käsittelemme poistopyynnön jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme, että

rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa.

Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa määritellyn ajan (10

vuotta ) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan

umpeutumista.

Suostumuksen peruuttaminen

Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä

esim.asiakkuuteen tai jäsenyyteen , voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen. Rekisteröity voi

valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme

kiistanalaisia tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä kantelu tietosuojavaltuutetulle, jos hän kokee, että rikomme

henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä. tietosuoja@om.fi

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti :

- asiakkaalta itseltään asiakassuhteen syntyessä ja sen aikana

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja ei luovuteta yrityksen ulkopuolelle.

8. Käsittelyn kesto

- Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan , kuin asiakkuus on voimassa.

9. Henkilötietojen käsittelijät

- Rekisterinpitäjä ja hänen työntekijät käsittelevät henkilötietoja. Verkkokauppamme ylläpitäjällä on

pääsy verkkokauppamme tietoihin. Ylläpitäjällä ei ole oikeutta käyttää tietoja omassa

liiketoiminnassaan ja ylläpitäjä toimii vastuullisesti , hyvien käytäntöjen ja EU:n tietosuojaasetuksen mukaisesti.

10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Asiakastietoja ei luovuteta yrityksemme ulkopuolelle muuten kuin erillisen sopimuksen, asiakkaan

antaman suostumuksen ja / tai nimenomaisten säädösten mukaan. Varmistamme , että kaikki

yhteistyökumppanimme ja palveluntarjoajamme noudattavat tietosuojalainsäädäntöä.

Kangaspuoti Pakka ja Palttina Ky voi luovuttaa tietoja voimassaolevan lainsäädännön rajoissa myös

EU:N ja ETA:n ulkopuolelle mm. tietojen teknisen ylläpidon ja käsittelyn toteuttamiseksi

yhteityökumppaneiden toimesta. Tällä hetkellä EU:n ja ETA:n ulkopuolellea toimivia

yhteistyökumppaneita ovat Meta Platforms Inc ja Google (Google Analytics ), jotka noudattavat

EU:n ja Yhdysvaltojen välistä Privace Shield -sopimusta.

11. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Emme käytä asiakastietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

12. Evästeiden käyttö sivuillamme

Käytämme sivuillamme ns. cookie-toimintoa eli evästeitä. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja

siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa internet-sivuston mm. tunnistamaan usein sivuilla vierailevat

kävijät. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Käytämme niitä siten, että voimme tarjota

asiakkaallemme hänen yksilöityjen tarpeidensa mukaisia tietoja ja palveluita.

Evästeiden avulla kerättyjä tietoja voidaan hyödyntää myös viestinnän ja markkinoinnin kohdentamisessa sekä

markkinointitoimenpiteiden optimoinnissa. Vierailijaa ei voida tunnistaa pelkkien evästeiden avulla. Evästeiden

avulla saatua tietoa voidaan kuitenkin liittää käyttäjältä mahdollisesti muussa yhteydessä saatuihin tietoihin,

esimerkiksi käyttäjän täyttäessä lomakkeen sivustollamme.

Oikeutesi sivuillamme vierailevana käyttäjänä on mahdollisuus koska tahansa estää evästeiden käyttö

muuttamalla käyttämäsi selaimen asetuksia. Useimmat selainohjelmat mahdollistavat eväste-toiminnon pois

kytkemisen ja jo tallennettujen evästeiden poistamisen. Tämä tapahtuu yleensä selaimen asetuksien kautta. On

kuitenkin hyvä ottaa huomioon se, että evästeet voivat olla tarpeellisia verkkopalveluidemme asianmukaiselle

toimimiselle.

Huom! Evästeiden tai evästeluokkien käytöstä poistaminen ei vielä poista evästettä selaimestasi, vaan sinun on

tehtävä se itse selaimesi asetusten kautta. Lisätietoa evästeistä ja niiden käytön rajoittamisesta saat sivulta

www.aboutcookies.org.

12.1 Erilaiset evästetyypit

Jotkin evästeet ovat sivustomme teknisen toiminnan ja käytön vuoksi välttämättömiä. Nämä evästeet eivät kerää

käyttäjästä tietoa esim. markkinointitarkoituksiin. Toiminnallisten evästeiden avulla verkkosivumme tarjoavat

parempia ja yksilöllisempiä ominaisuuksia.

Käyttäytymistä mittaavat evästeemme keräävät tietoa siitä, miten vierailijat käyttävät verkkosivujamme (esim.

suosituimmat ja pisimpään luetut sivut). Nämä evästeet eivät yksilöi käyttäjiä, vaan ne ovat anonyymejä ja niitä

käytetään ainoastaan parantamaan nettisivujen käyttäjäkokemusta.

Käyttäytymismittauksiin käytetään Google Analytics -evästeitä. Näiden evästeiden keräämät tiedot siirretään ja

tallennetaan Googlen palvelimille, joista osa saattaa sijaita EU:n ulkopuolella ja joihin tässä tapauksessa

sovelletaan paikallista tietosuojalainsäädäntöä. Valinta siitä, missä päin maailmaa sijaitsevia palvelimia tietojen

tallentamiseen käytetään, ei ole meidän päätettävissämme.

Sivustomme käyttää myös Facebookin evästeitä. Näiden evästeiden keräämä tieto saatetaan siirtää ja tallentaa

Facebookin palvelimille, jotka voivat sijaita EU:n ulkopuolella. Valinta siitä, missä päin maailmaa sijaitsevia

palvelimia tietojen tallentamiseen käytetään ei ole meidän päätettävissämme.

Sivustolla voidaan käyttää Facebook-pikseliä. Se on sivuilla oleva koodinpätkä, jonka avulla verkkosivua

voidaan uudelleenmarkkinoida Facebookissa. Pikseli mahdollistaa mainoksien näyttämisen sivustostamme

kiinnostuneille ihmisille sekä kohderyhmien luomisen mainontaa varten. Pikseli ei yksilöi kävijöitä, vaan kävijät

säilyvät anonyymeinä verkkopalvelun ylläpitäjälle.

Sivuillamme on painikkeita, joiden avulla käyttäjä voi jakaa mielenkiintoiseksi kokemansa sisällön verkossa ja

sosiaalisessa mediassa. Jakamispainikkeita käytettäessä valitsemaltasi palvelulta voidaan asettaa eväste

laitteellesi. Nämä evästeet eivät ole meidän hallinnassamme. Lisätietoja kaikkien kolmannen osapuolen

evästeiden käytöstä saat kyseisen osapuolen verkkosivulta. Verkkosivumme saattaa hyväksyä näiden

kolmansien osapuolten palveluiden evästeet. Näitä voivat olla esimerkiksi Facebook- tai Google-palveluiden

kautta näytettävät mainokset.

Lisätietoja eri evästetyypeistä saat myös osoitteesta www.aboutcookies.org

Oma tili

Valikko

Haku


Suosituimmat haut